[THÔNG BÁO BẢO TRÌ] Thông báo bảo trì máy chủ ngày 20/03/2019 Giờ Việt Nam

1 min


BẢO TRÌ MÁY CHỦ LIVE NGÀY 20/03/2019

Chào các bạn,

⚠️ Ngày mai 20/03/2019, máy chủ LIVE sẽ tiến hành bảo trì.

Thời gian bảo trì dự kiến : 4 tiếng

Bắt đầu : từ 7:30 sáng Thứ Tư, 20/03/2019 (giờ Việt Nam)

Mục đích: Ổn định hệ thống

Mùa giải thử nghiệm 2 cũng sẽ kết thúc khi bắt đầu bảo trì ngày mai.

Chúc các bạn vui vẻ,
PUBG Corp.

#PUBG #PUBGVN #PUBGSEA #baotri

Bình Luận
Đánh giá bài viết