PUBG PC: Thông báo bảo trì PUBG PC ngày 02/10/2019


BẢO TRÌ MÁY CHỦ LIVE NGÀY 02/10/2019

Chào các bạn,

⚠️ Ngày mai 02/10/2019, máy chủ LIVE sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

🔸 Thời gian bảo trì dự kiến: 4 tiếng

🔸 Bắt đầu: từ 07:30 sáng Thứ Tư, 02/10/2019 (giờ Việt Nam)

🔸 Mục đích: Ổn định hệ thống

Chúc các bạn vui vẻ,
PUBG Corp.

 

Bình Luận