PUBG PC: Thông báo bảo trì PUBG PC ngày 04/09/2019


BẢO TRÌ MÁY CHỦ LIVE NGÀY 04/09/2019

Chào các bạn,

⚠️ Ngày mai 04/09/2019, máy chủ LIVE sẽ tiến hành bảo trì như định kỳ.

🔸 Thời gian bảo trì dự kiến: 4 tiếng

🔸 Bắt đầu: từ 07:30 sáng Thứ Tư, 04/09/2019 (giờ Việt Nam)

🔸 Mục đích: Ổn định hệ thống

Chúc các bạn vui vẻ,
PUBG Corp.

Bình Luận