PUBG PC: Thông báo bảo trì PUBG PC ngày 21/08/2019


Chào các bạn,

⚠️ Ngày mai 21/08/2019, máy chủ LIVE sẽ tiến hành bảo trì.

🔸 Thời gian bảo trì dự kiến: 7 tiếng

🔸 Bắt đầu: từ 7:30 sáng Thứ Tư, 21/08/2019 (giờ Việt Nam)

🔸 Mục đích: Ổn định hệ thống và đưa bản Patch 4.2 lên máy chủ LIVE

 Chi tiết bản Patch 4.2 xem tại: http://bit.ly/Patch4-2VN

🎉 Bạn có thể trải nghiệm Patch 4.2 trước trên máy chủ Test (PUBG: Test Server)!

Chúc các bạn vui vẻ,
PUBG Corp.

Bình Luận