PUBG PC: Thông báo bảo trì PUBG PC ngày 27/09/2019


BẢO TRÌ MÁY CHỦ LIVE NGÀY 27/09/2019

Chào các bạn,

⚠️ Ngày mai 27/09/2019, máy chủ LIVE sẽ tiến hành bảo trì.

🔸 Thời gian bảo trì dự kiến: 30 phút

🔸 Bắt đầu: từ 8:30 sáng Thứ Sáu, 27/09/2019 (giờ Việt Nam)

🔸 Mục đích: Cập nhật cho hệ thống tìm trận

Chúc các bạn vui vẻ,
PUBG Corp.

Bình Luận