PUBG PC: Thông báo bảo trì PUBG PC ngày 28/08/2019


BẢO TRÌ MÁY CHỦ LIVE NGÀY 28/08/2019

Chào các bạn,

⚠️ Ngày mai 28/08/2019, máy chủ LIVE sẽ tiến hành bảo trì như định kỳ.

🔸 Thời gian bảo trì dự kiến: 4 tiếng

🔸 Bắt đầu: từ 7:30 sáng Thứ Tư, 28/08/2019 (giờ Việt Nam)

🔸 Mục đích: Ổn định hệ thống

Chúc các bạn vui vẻ,
PUBG Corp.

Bình Luận