[THÔNG BÁO BẢO TRÌ PUBG MOBILE] Thông báo bảo trì máy chủ ngày 18/02/2019


THÔNG BÁO BẢO TRÌ

pubg mobile sẽ tiến hành bảo trì máy chủ vào ngày 18/2/2019

Thời gian dự kiến: 8:00 – 14:00
Thời gian bảo trì sẽ kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn dự kiến.

Phiên bản mới sẽ sẵn sàng trên bản iOS và Android vào ngày 19/2/2019.

Bình Luận