[THÔNG BÁO BẢO TRÌ] Thông báo bảo trì máy chủ ngày 09/04/2019 Giờ Việt Nam


BẢO TRÌ MÁY CHỦ LIVE NGÀY 10/04/2019

Chào các bạn,

⚠️ Ngày mai 10/04/2019, máy chủ LIVE sẽ tiến hành bảo trì.

🔸 Thời gian bảo trì dự kiến : 4 tiếng

🔸 Bắt đầu : từ 7:30 sáng Thứ Tư, 10/04/2019 (giờ Việt Nam)

🔸 Mục đích: Ổn định hệ thống

Chúc các bạn vui vẻ,
pubg Corp.

Bình Luận