[Thông báo bảo trì] Thông báo Bảo trì máy chủ PUBG PC ngày 24/04/2019


Chào các bạn,

⚠️ Ngày 24/04/2019, máy chủ LIVE sẽ tiến hành bảo trì.

🔸 Thời gian bảo trì dự kiến : 7 tiếng 30 phút
🔸 Bắt đầu : từ 7:30 sáng Thứ Tư, 24/04/2019 (giờ Việt Nam)
🔸 Mục đích: Ổn định hệ thống và đưa bản Update #28 lên máy chủ LIVE.

 Chi tiết bản Update #28 xem tại: http://bit.ly/Update28VN

1⃣ TÍNH NĂNG MỚI THÔNG THẠO VŨ KHÍ (Weapon Mastery) – Tính năng sẽ cho phép bạn “cày level” cho các khẩu súng yêu thích và nhận các phần thưởng siêu chất.

2⃣ CÂN BẰNG ĐỒ NHẶT TRÊN BẢN ĐỒ ERANGEL LẦN HAI – Tăng lượng vật phẩm có trên bản đồ Erangel

3⃣ CẢI THIỆN ÂM THANH – Thêm nhiều âm thanh hơn cho các tương tác vật phẩm và thêm tiếng hệ treo của động cơ

4⃣ SURVIVOR PASS 3: WILD CARD – Giảm độ khó và xóa bỏ một số nhiệm vụ

5⃣ CẢI THIỆN TÍNH NĂNG CHO OBSERVER – Cải thiện thông báo Kill và thêm giao diện hiện thời gian còn lại cho Lựu đạn khói

6⃣ CẢI THIỆN UI/UX – Cải thiện giao diện của cửa hàng, giao diện đội, giao diện của Mùa giải Danh Hiệu Sinh Tồn 3 (Mùa rank 3)

7⃣ THAY ĐỔI HỆ SỐ SÁT THƯƠNG – Giảm sát thương vào thân người của các súng SR từ 1.5 còn 1.3, giảm sát thương AWM từ 120 xuống còn 105.

 Chi tiết bản Update #28 xem tại: http://bit.ly/Update28VN

Hãy cùng trải nghiệm tất cả những điều hấp dẫn nhất ở Update #28 ngay bây giờ trên máy chủ Test (pubg: Test Server)!

Bình Luận